Neolectum

Sectors and markets

exsmoker_ue
tierrecita alacantville

València • Pla Jove • 2019

La Regidoria de Joventut treballa en el Pla Jove 2019-2023

Es poden realitzar les aportacions ciutadanes fins al 27 de gener a través de la plataforma Diàlegs Joves als Barris

L'Ajuntament de València pretén donar resposta a les demandes, interessos i necessitats de la joventut de la ciutat, a través del Pla Jove 2019-2023 que està preparant la Regidoria de Joventut, un procés innovador de participació ciutadana en les polítiques públiques de joventut.

Ara mateix este procés es troba en la tercera fase d'aportacions ciutadanes, que es poden realitzar fins al 27 de gener a través de la plataforma Diàlegs Joves als Barris. S'està treballant en este document estratègic des de maig de 2018, el qual s'estructura en quatre fases: revisió documental i diagnòstic participat; redacció del document base, grups de treball i validació amb agents implicats; procés participatiu obert; i validació i presentació pública.

D'altra banda, el document es constituix amb les aportacions de les persones joves, enteses com a agents de transformació de les seues pròpies realitats, així com dels actors del territori (institucions públiques, entitats, associacions cíviques, ONGs, entre altres).

PLATAFORMA DIÀLEGS JOVES ALS BARRIS

Esta plataforma constituix un exercici de reflexió conjunta amb les persones joves de la ciutat, per afavorir la seua influència en l'el.laboració de les polítiques públiques que els afecten. En este sentit, qualsevol persona o agrupació pot convocar un Diàleg amb la seua associació veïnal, col·lectiu social, centre d'educatiu, etc... per a discutir sobre el Pla Joventut València i aportar les seues idees.

Les conclusions dels diàlegs s'hauran d'enviar a través de la web Diàlegs Joves als Barris.  En la plataforma web Diàlegs Joves als Barris hi ha disponible un cartell personalitzable que es podrà fer servir per a realitzar fàcilment la convocatòria de Diàlegs Joves als Barris.

D'altra banda, també facilita el Kit de Diàlegs Joves als Barris amb algunes idees i suggeriments que poden ser útils a l'hora d'organitzar i desenvolupar un diàleg. A més, recull idees del Diàleg per a registrar-les en la web.

Fins ara s'han convocat al voltant de 20 Diàlegs i les conclusions dels diàlegs celebrats es podran consultar en la mateixa plataforma, prement en el mapa sobre els punts. Per a més informació: Es pot sol·licitar en qualsevol dels Centres Municipals de Joventut o en l’Espai jove VLC• Web (Notícies)

 

València • Societat • Jun 18

La ciudadania ja pot abonar els seus tributs en les mateixes oficines municipals on realitza les seues gestions

«Crec que és un pas molt important perquè adapta els mecanismes de l'Ajuntament a les noves tecnologies i facilita els tràmits a la ciutadania» afirma Joan Ribó.

L'alcalde de València, Joan Ribó, acompanyat pel regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, la regidora de Govern Obert i Participació, Neus Fàbregas Santana, i el director de zona de Caixa Popular, Manuel Montagut, ha presentat en la Junta Municipal del Marítim l'inici del servici de pagament amb targeta en els tràmits municipals. Els veïns i veïnes podran abonar els tributs municipals en les mateixes oficines on realitzen les seues gestions amb l'Ajuntament.

Joan Ribó ha destacat que a partir de hui es podran es podran pagar amb targeta bancària els tributs municipals en totes les juntes de districte, en els servicis de Gestió Tributària de la Casa Consistorial i en Tabacalera, a través de la plataforma desenvolupada per l'Ajuntament amb Caixa Popular i Redsys. En esta primera fase l'Ajuntament compta amb 80 punts de pagament mitjançant targeta bancària, reduint considerablement els tràmits i desplaçaments de la ciutadania.

«Vull donar les gràcies a Caixa Popular, a Redsys i a tots els treballadors de l'Ajuntament que han contribuït a fer un pas important i de modernització en el pagament dels tributs municipals per els ciutadans i ciutadanes. Fins a fa un moment havies de vindre a la junta de districte, agafar el paper, anar al banc, pagar, tornar a presentar el rebut…una, dos o tres o quatre vegades. El que hem fet és un pas avant per a acostar el mètode de pagar els tributs municipals emprant el mateix sistema que utilitzem, per exemple, per a pagar en un bar.

Crec que és un pas molt important perquè adapta els mecanismes de l'Ajuntament a les noves tecnologies i facilita els tràmits a la ciutadania ». L'alcalde de València ha afirmat que l'objectiu d'esta iniciativa municipal és «oferir a la ciutadania un millor servici i facilitar la seua relació amb l'Ajuntament».

Ha recordat que la posada en marxa d'este servici havia sigut sol·licitada tant per molts contribuents com pels propis servicis de l'Ajuntament. Entre els seus avantatges està el d'agilitar els tràmits, evitar desplaçaments i haver de fer cues en les oficines dels bancs i caixes.

«A partir de hui els veïns i veïnes podran abonar els seus tributs en les mateixes oficines municipals on realitzen les seues gestions amb l'Ajuntament». També ha assenyalat Ribó que s'ha triat la Junta Municipal del Marítim per a presentar l'inici del funcionament de la nova plataforma de pagament amb targetes bancàries, «perquè les juntes municipals són el punt més pròxim on la ciutadania acudeix a solucionar els seus problemes i a fer les seues gestions amb l'Ajuntament».

Com a exemple de la millora que suposa esta mesura, Ribó ha posat el cas de les llicències d'obres menors, que fins ara podien requerir fins a quatre desplaçaments entre les entitats financeres i les oficines municipals, mentre que a partir d'ara es podrà gestionar en una sola vegada la taxa per a la llicència urbanística, l’Impost de Construccions i Obres i la taxa per contenidors, «amb la qual cosa aconseguim un estalvi de temps tant per a la ciutadania com per a l'administració» Ribó ha anunciat que pròximament es farà extensiva esta possibilitat de pagament amb targeta bancària al pagament en els museus o el pagament de multes a la Policia Local, «que té la gran novetat de l'automatisme entre el document de cobrament, el pagament i la seua comptabilització, en realitzar-se tot al mateix temps».

Modernitzar i facilitar

El regidor d'Hisenda, Ramón Vilar, ha anunciat que este nou sistema de pagament amb targeta «anem a estendre’l progressivament a la totalitat dels impostos i taxes municipals. Volem que paguen tots, i per açò estem perseguint el frau fiscal, però també volem que qui paga tinga les màximes facilitats per a complir les seues obligacions. En qualsevol restaurant pots pagar amb la targeta, però en l'Ajuntament ha hagut d'arribar el Govern de la Nau per a acabar amb la desídia, modernitzant i facilitant el sistema de pagament».

Per la seua banda la regidora de Govern Obert i Participació, Neus Fàbregas Santana, ha ressaltat que «estem modernitzant les juntes de districte, que estaven molt abandonades, però des de fa tres anys hem fet un treball molt ampli que inclou des de l'accessibilitat a la cita prèvia per a agilitar la gestió. I ara donem un impuls més que és el pagament amb targeta, que va a reduir molt el temps dedicat a fer qualsevol gestió.

Açò agilita i abunda en el municipalisme i la descentralització dels òrgans de govern i de gestió en els barris, permet guanyar en eficàcia i també en somriures; en satisfacció ciutadana». • 6/18

 

València • Presupuestos municipales • Nov 2017

Se aprueban los presupuestos más altos
de la historia municipal

Asciende a 811’3 millones de euros , de los que 629’5 (77’6%) se destina a bienestar social y servicios a la ciudadanía

8/11/17 • El alcalde Joan Ribó, acompañado por el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, ha presentado a los medios de comunicación el presupuesto más alto de la historia del Ayuntamiento de València, el correspondiente a 2018, aprobado esta misma mañana por la Junta de Gobierno Local y que asciende 811’3 millones de euros, 24’6 millones más que el del presente ejercicio (3’1% de incremento).

Ha destacado Ribó que el 77% de esos 811’3 millones (629’5 millones) se destina a bienestar social y servicios a la ciudadanía y ha reseñado que, al igual que en 2017, “València es la primera de las grandes ciudades españolas en aprobar sus cuentas para el próximo año”.

Por lo que respecta al presupuesto consolidado, el que incluye fundaciones, patronatos y empresas municipales, asciende a 908’7 millones de euros y en ese caso el incremento respecto al año anterior es todavía mayor, un 4’5% En cuanto al destino de los 24’6 millones de euros de incremento contemplados en el presupuesto de 2018, ha informado de que destaca un incremento de las prestaciones sociales básicas, cuya partida sube un 10% hasta alcanzar los 127 millones de euros.

Por su parte, el presupuesto para limpieza, que ya había experimentado notables incrementos en los dos ejercicios anteriores, aumenta en 2 millones más hasta alcanzar los 66’3 millones. “Lo más urgente y prioritario en este presupuesto es el gasto social, la protección ciudadana y movilidad, cultura y deporte y la dinamización de la economía local potenciando el fomento del empleo, el comercio, el turismo sostenible y la agricultura”.

La apuesta por la seguridad y la movilidad que ha resaltado el alcalde, englobados en un mismo programa presupuestario, se cuantifica en el presupuesto para 2018 en 7 millones más que en 2017, hasta alcanzar la cifra de 190’5 millones de euros. También aumenta un 19’5% la dotación presupuestaria dedicada a la promoción de los sectores económicos, “porque nos preocupa el fomento del trabajo en la ciudad”, y en este sentido, Joan Ribó ha destacado específicamente el aumento de un 64% de presupuesto en los programas de fomento del empleo, hasta los 14 millones.

En total, el presupuesto para innovación y participación crece un 32% hasta situarse en 29 millones de euros, el de cultura y deporte sube un 16% y llega a 75’5 millones de euros El presupuesto aprobado esta mañana contempla un total de 220 actuaciones en todos los barrios de la ciudad, cuyo importe asciende a 70’6 millones de euros sin contar las inversiones plurianuales.

Menos carga financiera y más servicios

Joan Ribó ha recordado que durante lo que llevamos de mandato del Govern de la Nau en el Ayuntamiento de València, la deuda heredada de gobiernos anteriores se ha reducido en 155’6 millones y eso ha permitido destinar 6’4 millones menos a pagar gastos financieros.(82’8 millones en 2017 y 76’4 en 2018).

“En dos años y medio el Ayuntamiento de València ha reducido su deuda en un 21%, y el dinero que nos ahorramos en pagar a los bancos podemos dedicarlo a los servicios que ofrecemos para mejorar el bienestar de la ciudadanía.”

Esa deuda será a finales de año de 584 millones y está previsto que en 2018 descienda a 511 millones. Ribó ha señala que en este presupuesto se incrementan los ingresos sin aumentar la presión fiscal mediante la mejor gestión, el aumento de las transferencias y el convenio con la Generalitat para poder cobrar las multas de tráfico a personas no residentes en la ciudad.

“Aumentamos los ingresos en 24’5 millones sin tocar ninguno de los impuestos y sabiendo que habrá una pequeña bajada de las transferencias del Estado. La Generalitat aumenta sus aportaciones hasta los 20’7 millones, y hacemos una mejor gestión de los ingresos propios, con un seguimiento del Impuesto de Actividades Económicas y del impuesto de Construcciones y Obras, y poniendo en marcha los mecanismos para el cobro de las multas de tráfico a la gente de fuera de València que hasta ahora no pagaban.”

Ha informado de que el IBI se mantiene para todos los inmuebles, mientras mejora la gestión tributaria con la inspección del IAE, que no se inspeccionaba desde 2004, y del ICIO,”que no se había inspeccionado nunca con el anterior gobierno municipal. Queremos facilitar las cosas. No vamos a subir los impuestos pero tampoco vamos a tolerar el fraude fiscal.”

En cuanto a las transferencias de la Generalitat, Bienestar Social aumenta en 1’4 millones respecto al año pasado; se consolida el Fondo de Cooperación Municipal en 3’2 millones y las inversiones del Plan confianza aumentan en 12’2 millones.

Otros aspecto destacado es el de la reducción del promedio de pago a proveedores, “que hasta septiembre de 2015 oscilaba entre 40 y 60 días y nosotros lo hemos reducido a menos de diez días, y eso es muy importante para la pequeña y mediana empresa porque no tienen que recurrir a créditos. El de València es un Ayuntamiento responsable que contribuye a la dinamización económica de la ciudad.”

Las prestaciones sociales básicas aumentan más de 11’5 millones respecto al año pasado (un 10%). ”En total: destinamos 127 millones y destaca una subida de e 900.000 € para vivienda, una subida de 7’7 millones para asistencia social y una subida de 4 millones para educación. Pensamos en todos los vecinos y vecinas de la ciudad, sobre todo en aquellos que más lo necesitan.”

En el programa global de seguridad y movilidad, tras señalar el alcalde que “es imprescindible el Contrato Programa porque el gobierno Central ya no tiene excusa para no acabar con una discriminación flagrante hacía València, ha destacado que el presupuesto aumenta en 7’3 millones hasta llegar a un total de 190’5 millones. De esa cantidad 2 millones corresponden a la aportación a la EMT, que alcanza en 2018 la cifra de 62 millones. Respecto al apartado de promoción de sectores económicos, Se incrementa un 19’5% respecto al año pasado. “aumentan mucho las inversiones en mercados municipales y sube la promoción de un turismo de calidad para la ciudad. Valencia tiene que diversificar el turismo: cultural, de congresos, natural y deportivo.”

En cultura y deporte el presupuesto se incrementa en un 16% hasta situarse en 75’5 millones de euros. Por un lado Ribó ha destacado el objetivo de excelencia cultural, con un incremento dl 18% y un total de 58 millones de presupuesto, y un aumento en deportes del 10%, con un total de 17’5 millones “para poner el deporte al alcance de todas las personas”.

En participación e innovación el presupuesto aumenta 7 millones (un 32% respecto al año pasado) hasta llegar a los 28’7 millones.

Destaca el incremento en participación ciudadana del 33’5% (con las inversiones de la EDUSI y las nuevas juntas de distrito a los Pueblos de Valencia); Fomento del empleo, con un 64’5% hasta cerca de 14 millones de euros. ”Queremos hacer una ciudad participada por todos y todas.

Por otro lado, el trabajo es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. No es una competencia estrictamente municipal, pero podemos ayudar”, y ha puesto los últimos datos de descenso del desempleo en la ciudad como ejemplo.

Por lo que respecta al gasto corriente, a los capítulos 2 y 4 del Presupuesto, Ribó ha enumerado los aspectos más destacados: incremento en movilidad sostenible y transferencia a la EMT; incremento de cerca de 2 millones para limpieza; incremento de transferencias al Palau de la Música, y traspaso del espacio teatral de Las Naves de Participación a Acción Cultural y aumento en bienestar social”.

Nuevo convenio para el cobro de tributos

El concejal de Hacienda, Ramón Vilar ha insistido en el logro presupuestario de “aumentar los ingresos manteniendo la presión fiscal” y ha afirmado que “nos estamos esforzando en que paguen todos para que todos puedan pagar menos”.

Se ha referido a la asistencia externa contratada para mejorar la recaudación del IAE 2y la que está previsto contratar en 2018 para mejorar la recaudación del ICIO” Vilar ha anunciado que, dados los buenos resultados del convenio con la Generalitat para el cobro de multas a no residentes, “estamos trabajando ya en otro convenio igual para deudas tributarias.”

En cuando al aumento de 20 millones de euros en el capítulo 1 (personal) ha afirmado que “eso quiere decir que el Govern de la Nau cree en lo público”, y se ha referido a la implantación de la carrera profesional, para lo que ese destinan 5 millones, “porque era una reivindicación histórica de los sindicatos y una cuestión de voluntad política para nosotros. • 11/17

Resumen del Presupuesto 2018 - Principales tablas (PPT)

 

Ciudadanía • Adicciones • 9/17

Tareas de educación junto a la prevención de adicciones

La tercera edición del taller se celebrará el 19 de octubre • Design Thinking es un conjunto de herramientas que proporciona métodos y procesos de diseño para enfrentar y resolver problemas actuales de manera proactiva

Así se plantea esta tercera edición del taller “Design Thinking en Educación y Prevención”, que se celebra el 19 de octubre en la sala de prensa del edificio municipal de Tabacalera y que va dirigido a profesionales y estudiantes del ámbito de la educación y de la prevención.

Este taller es una iniciativa del Plan Municipal de Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos (PMD/UPCCA-València), de la Concejalía de Sanidad, Salud y Deportes del Ayuntamiento.

Está prevista la participación de 30 personas, entre las cuales se pueden encontrar técnicos de UPCCA (Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas), docentes, orientadores, directores de centros educativos, madres y padres de AMPAS y estudiantes universitarios, entre otros. La concejala de Sanidad, Salud y Deportes, Maite Girau, ha animado a la participación en este taller y confía en que “la experiencia resulte enriquecedora y productiva para los participantes”, y pone de relieve “la importancia del trabajo colaborativo, de la empatía y de la creatividad en la resolución de problemas concretos y en la busca de herramientas y perspectivas innovadoras”.

Los participantes de esta iniciativa serán distribuidos en grupos para que vayan avanzando a través de las diferentes fases de esta innovadora técnica.

Desde las 10 hasta las 20 horas del jueves tendrá lugar este taller, en el que se planteará un problema concreto y su solución, mediante diferentes fases que se proponen en el documento oficial de Design Thinking para Educadores de IDEO: descubrimiento, interpretación, ideación, experimentación y evolución. Se puede ampliar más información sobre este acontecimiento en el blog. • 9/17

 

Valencia • Erasmus+ para la educación • Abr 2017

Proyecto Teleturf

Maite Girau: “Teleturf es un gran reto para nuestro organismo y para nuestros profesionales” LA FEDERACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL COORDINA UN PROYECTO EUROPEO POR PRIMERA VEZ En el año 2016, la Fundación Deportiva Municipal, junto con un consorcio de siete entidades europeas, presentó el proyecto Teleturf, dentro de la convocatoria de la Unión Europea Erasmus+ para la educación, la formación, la juventud y el deporte, proyecto que se ha aprobado.

Su objetivo principal es mejorar las condiciones de seguridad y calidad de los campos deportivos de césped artificial, así como alargar su vida útil optimizando su mantenimiento.

“Por primera vez en la historia somos coordinadores de un proyecto europeo que supondrá un gran impacto económico en el mantenimiento de los campos de césped artificial. Es un gran reto para nuestro organismo y para nuestros profesionales” , ha declarado la concejala de Deportes, Maite Girau.

El proyecto Teleturf, que está liderado y coordinado por la Fundación Deportiva Municipal, FDM, se va a desarrollar en un plazo de dos años, 2017-2018. Cuenta con un presupuesto de 147.550 € y está íntegramente financiado por fondos de la Unión Europea.

Las siete entidades que conforman el consorcio junto con la FDM son dos investigadores, el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) y el ISA-Sport (Países Bajos); tres usuarios finales, que son la Asociación de Capitales Europeas del Deporte (Bélgica), el Ayuntamiento de Marsella (Francia) y la Asociación de Gestores Deportivos de la Comunidad Valenciana, y finalmente una empresa especialista en el mantenimiento de campos, Cespeval.

El desarrollo del proyecto se divide en tres partes. La primera de ellas fue la reunión de lanzamiento, realizada en el primer trimestre de 2017 en Valencia con todos los componentes del consorcio.

A continuación se organizará el campo de trabajo y reunión técnica en Marsella (Francia), a finales de 2017, donde se realizarán diversos programas técnicos para validar de forma práctica los avances obtenidos, para lo que se llevarán a cabo pruebas in situ en campos de césped.

Después se celebrará una reunión de trabajo para consensuar y coordinar los progresos conseguidos. Finalmente, la tercera parte del proyecto es la denominada presentación de resultados en el Parlamento Europeo (Bruselas), que será a finales de 2018 y mostrará las conclusiones.

Los resultados de la investigación sobre el césped artificial se distribuirán entre todos los profesionales europeos dedicados al mantenimiento de este tipo de infraestructuras a través de un curso en línea gratuito que se realizará en cuatro idiomas: inglés, francés, holandés y castellano. • 4/17

 

Valencia • Ciudadanía • 12/16

Mejoras en el Centro Municipal de Adopción de Animales

El Centro Municipal de Adopción de Animales de Valencia, ubicado en Benimàmet, cuenta con un quirófano que permitirá que la entidad gestora de este equipamiento pueda realizar pequeñas intervenciones a los animales de acogida y refuerce el Plan de Esterilización Felina.

mascotas_1

Con este nuevo instrumento, “el Ayuntamiento se evitara gastos en clínicas veterinarias externas y podrá realizar gratuitamente la esterilización de los gatos de las colonias felinas de la ciudad”.

Así lo ha anunciado hoy la concejala delegada de Bienestar Animal, Glòria Tello, al dar cuenta de una partida presupuestaria de casi 30.000 euros (28.851 euros) que se ha destinado al citado centro.

mascotas_2

Concretamente, 15.190 euros se han invertido en la adquisición de material diverso para la dotación del quirófano, destacando equipo de anestesia de gases, esterilizador de instrumental, fonendoscopio, lámpara, mesa e instrumental básico para quirófano (pinzas, tijeras, porta-agujas, etc).

Glòria Tello, que ha aclarado que dicha entidad ya contaba con un quirófano que por falta de mantenimiento y reposición se fue deteriorando, ha detallado que otros 10.100 euros se han destinado a la adquisición de dos tipos de jaulas, unas para albergar animales y otras “trampa” para captura de gatos. De las primeras se han adquirido 16, con su equipamiento incluyendo casetas para su refugio.

jaulas

De las segundas se han adquirido 13, necesarias para poder llevar a cabo el Plan de Esterilización Felina, dentro del Plan Colonial Felino Municipal.

Por último, tal como ha informado Glòria Tello, el Ayuntamiento ha invertido 3.561 euros en reparaciones menores en iluminación y albañilería que ha acometido la empresa FOVASA (contrata del Ayuntamiento de Valencia). • 12/16

 

Alicante • Turismo • 12/16

Playas tras el temporal

La playa del Postiguet recupera su total normalidad 24 horas después del temporal

El icono de Alicante vuelve a la normalidad tras el temporal que se prolongó hasta el pasado lunes. E l Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial de limpieza para que la totalidad de las playas de Alicante recuperen el pulso habitual en la mayor brevedad posible.

playa_1

Tras la primera inspección realizada durante la jornada del lunes por el equipo técnico del Ayuntamiento, y con las las previsiones meteorológicas a favor en los próximos días (en los que no se prevé la aparición de nuevos episodios de inestabilidad climatológica ), el Ayuntamiento se afana en realizar los trabajos de limpiezay reparaciones necesarias en las playas de Alicante; trabajos que se prolongarán al menos durante las próximas dos semanas.

Se están compactado los accesos de las playas de Albufereta, Postiguet, San Juan y Saladar- Ur banova que han sido afectados por el arrastre de arena, debido fundamentalmente a las avenidas de agua que desembocaban en las playas y hasta el momento no se han detectado dañosmateriales destacables.

Los primeros trabajos de limpieza se han iniciado durante la mañana del martes: se están retirando la vegetación y residuos depositados por el oleaje en la superficie de arena y se están realizando nuevas inspecciones y coordinando las actuaciones necesarias entre la Concejalía de Medio Ambiente y el Patronato Municipal de Turismo para que las playas recuperen la normalidad tan pronto como sea posible.

playa_2

En cuanto a la reposición de arena en superficie: la playa más afectada por el arrastre ha sido la playa de la Albufereta debido a la salida de las aguas pluviales procedentes del barranco de Juncaret . Se está realizando un barrido especial en los paseos marítimos en los que se ha detectado arena, concretamente en la avenida de Niza de la playa de San Juan y en el de Tomás Durà en la playa de Urbanova .

Hay que esperar al menos dos días más para que el mar devuelva la arena que se encuentra en suspensión y poder valorar con precisión el nivel de merma de superficie en cada una de las playas. Todo dentro de lo habitual, después de un intenso episodio de aguas pluviales torrenciales como el acontecido durante los pasados días. • 12/16

 

Alicante •Transporte público • 12/16

Mejoras en el transporte público de la ciudad

La Concejalía de Movilidad impulsa nuevos recorridos y frecuencias como las líneas circulares 14A y 14 B, la Línea nocturna 03N y la ampliación de la Línea 27 • En particular, la Línea 27 (Alicante – Urbanova) amplia su recorrido para dar servicio al polígono de la carretera de Elche, en respuesta a una petición formulada por la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA).

El Concejal de Movilidad, Accesibilidad y Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, Fernando Marcos, valoró la importancia que tiene para el transporte de nuestra ciudad la puesta en marcha de las primeras líneas circulares que han sido muy demandadas por los alicantinos, 'con ellas mejoramos la movilidad entre los barrios sin pasar por el centro de la ciudad, fomentamos un mejor y más eficaz uso del transporte público así como el tiempo que se tarda en realizar los trayectos tanto en las líneas diurnas como nocturnas'.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado hoy el expediente para que entren en funcionamiento las mejoras para el transporte con un presupuesto anual de 532.811,64€.

Las nuevas líneas funcionarán de forma experimental en 2016 y se implantarán definitivamente en 2017. Las dos nuevas líneas circulares 14A y 14B, funcionarán los jueves y sábados no festivos en horario de 7 a 22:30 horas, con una frecuencia de 30 minutos.

El itinerario previsto de las líneas circulares 14A va a trascurrir desde Plaza del Mar, Conde de Vallellano, Loring, Oscar Esplá, Catedático Soler, Alcalde Lorenzo Carbonell, Gran Vía, Avenida de Denia, Jovellanos, Juan Bautista Lafora, Plaza del Mar, y la 14B en sentido inverso por Plaza del Mar, Juan Bautista Lafora, Jovellanos, Avenida de Denia, Gran Vía, Alcalde Lorenzo Carbonell, Catedático Soler, Oscar Esplá, Loring, Conde de Vallellano, Plaza del Mar.

Asimismo se va a poner en marcha para mejorar los servicios de transporte nocturnos la nueva línea 03N desde Plaza de la Luna a Villafranqueza para conectar los barrios periféricos con el centro de la ciudad los viernes, sábados y vísperas de festivo en horario nocturno desde las 23,30 a las 5,30 horas con una frecuencia de 40 minutos.

El edil de movilidad destacó que hoy también se ha aprobado la mejora de la prolongación de la línea 27 para dar servicio a todo el polígono de la carretera de Elche, 'con esta medida queremos dar respuesta a una petición formulada por la Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA) para dar cobertura a los alumnos de su centro de formación, y ofrecer un mejor servicio a los usuarios del polígono'.

La Línea 27 tiene un servicio de lunes a viernes, en época de invierno (horario lectivo) y en las expediciones que pasen por la Avda. de Elche, y la ampliación del recorrido en sentido Urbanova se va realizar desde la Avenida de Elche, una vez superada la calle Agua Amarga se gira a la derecha hasta la rotonda en la confluencia con la calle Tormos, continuando por calle sin nombre bordeando el Polígono Industrial hasta llegar a la Avenida de Elche, girando a la izquierda en dirección Alicante. • 12/16

 

Valencia • Servicios básicos • 11/16

Fondos para evitar cortes en suministros básicos

Joan Ribó insta a la responsabilidad social de las empresas suministradoras • “EL Ayuntamiento ha respaldado más de 2.500 facturas, con un importe de 315.000 euros, para que no se corte el suministro de luz, agua y gas natural a los hogares de la ciudad” ha declarado el alcalde de Valencia, Joan Ribó

De esta manera, la primera autoridad municipal se ha hecho eco de la tarea que está haciendo el Ayuntamiento desde el año pasado, para paliar un problema social “que debería abordarse desde una perspectiva estatal para que las empresas suministradoras de estos servicios básicos contribuyan con sus beneficios”.

El alcalde ha hecho estas declaraciones antes de comenzar el pleno, ante de las preguntas de los periodistas, y ha instado a la responsabilidad social de las grandes empresas que deberían contribuir al pago de éstos gastos de las familias más desfavorecidas.

Esta línea impulsada por Joan Ribó ha supuesto que el importe total de las ayudas de suministro de energía gastados por el Ayuntamiento a día de hoy haya sido de 315.083 euros. De esta cifra, el importe en facturas del agua del que se ha hecho cargo el Ayuntamiento ha ascendido a los 117.540 euros. Otros 29.676 euros para pagar facturas de gas, 11.096 euros en pagos de gas y luz, y otros 156.769 euros para facturas únicamente de luz.

De esta manera, como ha acordado el alcalde, el Ayuntamiento impide que ninguna familia se le corte el suministro de servicios básicos por imposibilidades económicas. El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento a final del año 2015 llegó a un acuerdo con Aguas de Valencia e Iberdrola, en materia de agua, y de luz y gas, respectivamente.

Por ese acuerdo estas empresas se comprometieron a no cortar los suministro de estos servicios básicos a los hogares de las ciudad haciéndose cargo el Ayuntamiento de los gastos. A esta acción, además, hay que sumar los otros tipos de ayudas de emergencia social y de las ayudas para el desarrollo personal de personas de la tercera edad para las que, hasta el momento, el Ayuntamiento ha dedicado recursos que ascienden a un total de 3.507.176,58 euros.

El IBI de inmuebles no utilizados para culto religioso

Por otro lado, y ante las preguntas de los periodistas, el alcalde ha hablado del trabajo que realiza el Ayuntamiento de Valencia para que los edificios de las diferentes iglesias abonen el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) “porque parece normal y razonable que cuando el mencionado inmueble sea sede de un negocio, el propietario abone el IBI como cualquiera”.

El alcalde ha acordado que los inmuebles pertenecientes a entidades religiosas no pagan el IBI; eso, según ha dicho, “es lícito cuando se trata de templos dedicados al culto religioso, pero debería rectificarse cuando en ese inmueble se realiza una actividad lucrativa”.

Para Joan Ribó, hay un agravio comparativo con aquellas empresas que sí pagan el IBI por los inmuebles donde realizan sus actividades: “no tiene sentido, por poner un ejemplo, que un garaje privado pago el IBI, mientras que un garaje perteneciente a una iglesia pueda eximirse, si al final los dos obtienen un rédito económico”. • 11/16

 

 

Salud • Mosquito Tigre • Sep 2015

Medidas de prevención contra el mosquito Tigre

Es imprescindible que todos los ciudadanos apoyen las medidas de prevención desde sus hogares

Ante la previsión de precipitaciones continuadas durante los próximos días de septiembre en la ciudad de Valencia, la Concejalía de Sanidad y Salud ha apelado a la colaboración ciudadana a fin de prevenir la aparición de focos de cría del mosquito tigre en el ámbito privado y minimizar así las molestias en las próximas semanas.

La concejala de Sanidad, Maite Girau, ha subrayado la importancia de que cada vecino, desde su casa, colabore en la medida de lo posible según las directrices que se han difundido desde distintas instancias. En primer lugar, hay que evitar todo lo que se pueda la presencia de enseres, utensilios o recipientes capaces de acumular pequeñas cantidades de agua. Esto es especialmente importante después de que se produzcan chubascos o  precipitaciones en terrazas, jardines, solares o cualquier ubicación a la intemperie. Maceteros, cubos, jarrones o platos de macetas, son algunos ejemplos cotidianos.

En el caso de no ser posible retirar o resguardar estos materiales, hay que revisarlos tras las precipitaciones y vaciar el agua que haya quedado acumulada. De hecho, el agua estancada no debe permanecer más de 3 o 4 días, para impedir el ciclo biológico del mosquito.

Por lo que respecta al ámbito rural de la ciudad, fundamentalmente en las zonas de huerta de las pedanías, es muy importante tapar los pozos y bidones de riego para evitar que los mosquitos depositen allí sus huevos.

También conviene revisar las arquetas y fosas sépticas privadas para evitar que el agua estancada sirva como criadero para los mosquitos. En caso de detectar problemas en viviendas unifamiliares o fincas, se recomienda contactar con una empresa especializada de control de plagas para realizar el tratamiento pertinente de estas estructuras sensibles a la proliferación de mosquitos.

Asimismo, si se dispone de piscinas, hay que mantenerlas cloradas en todo momento. Y en el caso de estanques ornamentales, es conveniente la introducción de peces u otros depredadores de larvas de mosquitos.

Desde el Servicio de Sanidad, ya se trabaja activamente en el control del mosquito tigre en los cerca de 70.000 imbornales y decenas de fuentes ornamentales de la ciudad. Los ciudadanos que detecten la presencia de esta especie en la vía pública o zonas ajardinadas municipales pueden ponerse en contacto con el Ayuntamiento a través de los cauces habituales (llamada telefónica a través del 010 o mediante la presentación de instancias) y como novedad específica, también a través de la plataforma informática de AtrapaelTigrey de su app Tigatrapp. Los técnicos municipales emplearán cualquiera de estas herramientas de comunicación de la información para actuar rápidamente ante la presencia del mosquito tigre.

Además, el Ayuntamiento de Valencia también ha activado un protocolo de actuación de emergencia por lluvias extraordinarias durante los próximos días en otros lugares sensibles del término municipal, como el cauce nuevo del río Túria que podría incrementar su caudal, las acequias de riego de la zona de Marítimo y Pinedo y las malladas de El Saler en L’Albufera. • 9/15

 

 


Arriba - Portada - Contenidos de ocio, cultura, deportes, sociedad en Facebook y en Twitter

flat_ad_350sq

ideas


ofertopolis_336x90


València • Ciudadanía • Nov 2017

Nueva Ordenanza de Huertos Urbanos de València

El Ayuntamiento busca promover la agricultura urbana y la sensibilización medioambiental entre la ciudadanía • La ordenanza municipal que regula el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones de gestión y uso de los huertos urbanos se ha aprobado en la Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de València

Esta regulación, que posteriormente se aprobará en el Pleno, quiere promover la creación de huertos urbanos en la ciudad como una alternativa de ocio saludable y del fomento del desarrollo sostenible, para contribuir a conservar el patrimonio agrícola de la huerta.

Además, “la ordenanza también establece el régimen jurídico al cual se someterán las entidades autorizadas para su gestión y las personas usuarias, estableciendo unas normas de funcionamiento, servicios comunes, etc.”, ha expuesto la concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, impulsora de esta iniciativa.

Las entidades interesadas tendrán que presentar su solicitud en el Ayuntamiento, a partir del momento en que se apruebe la convocatoria correspondiente, que se publicará en el tablero municipal electrónico de anuncios y en la página web oficial, donde constará la ubicación y el número de huertos que componen la parcela.

Los huertos urbanos se encuentran emplazados en parcelas municipales de dominio y uso público, donde se han ejecutado las obras denominadas "Construcción de huerto urbano". La parcela donde se sitúan los huertos se habrá independizado del entorno mediante una valla perimetral, incorporando puertas de acceso que permanecerán abiertas. Así, según la ordenanza, el vecindario que lo desee podrá pasear durante el horario que establezca la entidad gestora del huerto.

Cada convocatoria establecerá la duración de la autorización del uso de los huertos urbanos, que no podrá exceder a 4 años. La autorización para la gestión de los espacios de huertos urbanos será gratuita, y los usuarios serán responsables del abono de aquellos gastos de prestación de servicios de abastecimiento de agua para riego, así como de cualquier otro que se contrate, y de los gastos de mantenimiento ordinario de las instalaciones.

Algunos de los objetivos que se persiguen con la creación de estos huertos urbanos “son el fomento de la participación ciudadana, el desarrollo sostenible y la autogestión de las personas usuarias; ofrecer a la población un espacio de ocio y creatividad con el cultivo de productos agrícolas; promover la educación ambiental; facilitar el contacto directo y la manipulación de elementos naturales; conocer las técnicas de cultivo de la agricultura tradicional y, preferentemente, de la ecológica; y ofrecer la posibilidad que grupos escolares puedan tener contacto con este tipo de actividades”, ha explicado Soriano. • 11/17

 

Alicante • Transporte • Mayo 2017

La Sociedad AVANT se reformula

La Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante muestran su voluntad de continuar en la sociedad AVANT para garantizar su viabilidad futura

La necesidad de la Sociedad Avant de hacer frente a un crédito de unos 60 millones de euros ha llevado a los socios a estudiar un nuevo marco de compromisos • La Generalitat, que ya cumplió con su parte del acuerdo al aportar cerca de 50 millones, con esta decisión reafirma su compromiso con la ciudad de Alicante y sus conexiones • Existe un principio de acuerdo pendiente de materializar, en el que el Ministerio asumiría la amortización del crédito y los socios harían aportaciones propias en proporción a su participación en la sociedad para el futuro desarrollo urbanístico

La Generalitat y el Ayuntamiento de Alicante han mostrado su voluntad de continuar en la sociedad pública Alta Velocidad Alicante Nodo de Transporte, AVANT, para garantizar la viabilidad futura de la actuación ferroviaria y urbanística planificada en la zona de los alrededores de la estación de ferrocarril de Alicante, como consecuencia de la llegada del tren de Alta Velocidad a la ciudad.

Así lo ha trasladado hoy la consellera María José Salvador al presidente de ADIF y ha asegurado que esta decisión demuestra el “compromiso de la Generalitat con la provincia de Alicante y sus conexiones”.

Hay que recordar que esta sociedad se constituyó en el año 2003 con la participación del Grupo Fomento (actualmente ADIF y RENFE) con un 50%, y del Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat, cada uno de ellos con un 25%, para la remodelación de la red arterial ferroviaria de la ciudad de Alicante como consecuencia de la llegada de la Alta Velocidad.

Después de realizar diferentes actuaciones en la zona, la Sociedad Avant sigue siendo en la actualidad la titular de las infraestructuras ferroviarias y de la estación, sin embargo, estas instalaciones están siendo explotadas por Fomento.

Ante esto, ya el pasado verano el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat se dirigieron al Ministerio de Fomento para encontrar una solución definitiva a los problemas económicos de AVANT, derivados de los compromisos adquiridos con las entidades financieras. De hecho, la Sociedad Avant tiene que hacer frente en pocos días a la amortización de un crédito de 60 millones de euros y no tiene fondos propios para hacerlo.

En este sentido, Generalitat y Ayuntamiento plantearon a Fomento que recepcionara las obras y asumiera como propias las infraestructuras, así como el pago de las cantidades necesarias para hacer frente a la totalidad de las obras ferroviarias realizadas.

Por ello, la semana pasada los socios - Fomento, Generalitat y Ayuntamiento de Alicante - mantuvieron una reunión para abordar las diferentes soluciones y estudiar un nuevo marco de compromisos que permitan hacer viable la actuación.

Nuevo acuerdo de financiación

Para tal fin, en el principio de acuerdo alcanzado, a falta de diversas reuniones para cerrar algunos aspectos, se han asumido algunos planteamientos de la propuesta de la Generalitat y del Ayuntamiento, como que Fomento se haga cargo de la amortización del crédito bancario vigente, a cambio de asumir las obras ferroviarias ejecutadas por la Sociedad Avant.

Por su parte, los socios podrían garantizar, durante los próximos años, mediante aportaciones propias - en proporción a su participación en AVANT - la viabilidad de la sociedad y la ejecución de la actuación urbanística a planificar sobre los terrenos “liberados”, recuperando en el futuro estos fondos cuando se obtengan ingresos por los suelos.

Además, con la garantía de que, en el caso de existir excedentes en esta operación, se inviertan en la ejecución de la futura Estación Intermodal. El Ayuntamiento, por su parte, deberá tramitar el planeamiento urbanístico de la zona delimitando dos sectores: un primer sector en el que sea posible, a medio plazo, materializar gran parte del aprovechamiento urbanístico previsto, dejando para un momento posterior el segundo sector, en el que se incluye la zona de la actual estación.

Esta solución, que se podría materializar en breve a través de los oportunos acuerdos societarios e institucionales, garantizaría la viabilidad futura de la sociedad y de la ejecución de las obras de urbanización de los terrenos de la OI-2 para la creación de amplias dotaciones y espacios públicos entre la Avenida de Salamanca y la Vía Parque y, a largo plazo, la consecución del objetivo de ejecución de la nueva Estación Intermodal.

Compromiso del Consell con Alicante

Este acuerdo muestra el compromiso de la Generalitat con Alicante y con su futuro, ya que, hay que recordar que el Consell ya cumplió con su parte del acuerdo al aportar cerca de 50 millones a la obra.

Sin embargo, entendiendo el papel estratégico de Alicante, su peso cuantitativo y cualitativo en la Comunitat Valenciana, la decisión de la Generalitat de continuar en esta sociedad reafirma el compromiso del Consell con la ciudad y con sus habitantes, demostrando claramente la voluntad de estar en primera línea de todo lo que beneficie a la ciudad y a los proyectos de infraestructuras que mejoren su calidad de vida y sus conexiones.

La Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio velará, coordinadamente con el Ayuntamiento, para que este acuerdo se materialice lo antes posible. • 5/17

 

Valencia • Ciudadanía • Ene 2017

Ayudas para el alquiler social

La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana las Ayudas al Alquiler Social correspondientes al ejercicio 2016, con una dotación económica total de 1,2 millones de euros, que servirán para dar respaldo a las necesidades básicas de vivienda de un total de 884 titulares de contratos de alquiler.

Así lo ha anunciado hoy la concejala de Vivienda, Maria Oliver, al término de la reunión de la Junta. Tal como establecían las bases de la convocatoria, las ayudas sufragarán hasta un 40% del alquiler de los beneficiarios, y van dirigidas a alquileres que no superen los 450 euros.

Para la concesión de las ayudas se establecía una serie de criterios: renta (en función del IPREM), personas víctimas de desahucios, víctimas de terrorismo, víctimas de violencia machista, jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65, familias monoparentales o numerosas, y ciudadanos y ciudadanas con personas a su cargo.

Tal como ha subrayado la concejala Maria Oliver, “se trata de una de las apuestas del Ayuntamiento para hacer de la vivienda un derecho accesible a todos y todas”.

De las 1.895 solicitudes presentadas, se han resuelto favorablemente 784, y 515 se han desestimado, dado que ya disfrutaban de otras ayudas municipales o de la Generalitat.

En cuanto a las 596 que se han quedado fuera por no alcanzar la puntuación exigida, la concejala ha asegurado que “con el incremento presupuestario previsto para el año que viene, que pasa de 1,2 a 2 millones de euros, llegaremos prácticamente a toda la ciudadanía que necesita este apoyo”.

Oliver ha asegurado que, desde la Concejalía de Vivienda, se “cierra un año bastante satisfactorio: sin desahucios hipotecarios en aquellos que han llegado al Ayuntamiento, con un Punto de Vivienda que ha funcionado muy bien, y también en el tema de mediación de desahucios por alquiler entre particulares”.

En contrapartida, ha lamentado “no haber podido hacer una compra que incrementara el Parque de Viviendas”.

Los bancos no quieren vender

A este respecto, la concejala ha subrayado que “si tenemos que sacar una conclusión de toda la gestión intensa hecha desde los Servicios Municipales de Vivienda y de Patrimonio, después de muchas reuniones con las entidades bancarias, es que a los bancos no les interesa en absoluto vender las viviendas”.

Oliver ha recordado que el pasado mes de noviembre, el Banco de España requirió a las entidades bancarias para que, en el momento que hicieran una venta de viviendas por debajo del precio que tuvieran en su contabilidad, tendrían que repasar todas las viviendas que tienen.

“Y eso es inviable para ellos –ha denunciado la concejala- dado que tienen sus viviendas en una situación bastante irregular, y ningún interés en vender, ni en ayudar a la administración pública a reactivar las viviendas vacías”.

Por ello, y dado que “esta misma situación se repite en otros ayuntamientos del Estado, hemos de ver la manera de afrontar el reto que implica cómo presionar a las entidades bancarias para que vendan sus viviendas”.

La concejala ha recordado que la acumulación de viviendas vacías en manos de los bancos “está generando problemas de ocupaciones irregulares, de falta de pago de comunidad, de falta de mantenimiento… que generan mucho problema al vecindario.

Es un problema que se da en todas las ciudades y que de alguna manera hay que abordarlo”, ha concluido.

Vivienda joven en régimen de alquiler

La Junta de Gobierno ha aprobado también hoy realizar la cesión gratuita a la empresa municipal AUMSA de una parcela situada en la calle Juristas, números 6 y 8 para la construcción de vivienda joven en régimen de alquiler (barrio del Mercat).

En la planta baja se habilitarán espacios comunes de carácter sociocultural abierto al barrio Se trata de un espacio sito detrás de la denominada Casa del Relojero, “un solar pequeño (560 metros cuadrados) –en palabras de Maria Oliver- pero que creemos que sí puede dar respuesta a las necesidades de alquiler de jóvenes menores de 35 años, con un tipo de vivienda de apartamentos de 35 metros cuadrados”. Es una buena noticia”, ha concluido la concejala. • 1/17

 

Valencia • Institución ferial • 12/16

Feria Valencia cierra el año con beneficios

El alcalde y presidente del patronato de Fira València se muestra satisfecho por “el buen funcionamiento y el nuevo rumbo” tras presidir el Patronato de la institución ferial.

“Quiero hacer una valoración positiva tras esta reunión. Fira València, a pesar de todos los problemas del pasado que ha tenido y de los que persisten una serie de cuestiones a nivel financiero, está funcionando y las perspectivas de cara al año que viene son buenas”, ha manifestado Joan Ribó tras presidir esta mañana la reunión del patronato de la institución ferial valenciana en el que se ha presentado un resultado positivo de 800.000 euros.

“Creo que hay un dato muy importante, y es que este año se acaba un ciclo de Feria Valencia y comienza otro ciclo bien diferente”, ha señalado Ribó.

“Tenemos una previsión de un resultados positivo de 800.000 euros en el año 2016, y eso indica que las cosas , independientemente de la historia pasada y de las deudas que estamos arreglando con el Instituto Valenciano de Finanzas, están funcionando en un marco nuevo”.

Ha resaltado el alcalde de Valencia que “hay una serie de certámenes feriales que están funcionando muy bien, y el año que viene, pese a ser una año impar, en el que el número de certámenes es menor, van a celebrarse ferias que están teniendo muy buen resultado y tienen muy favorables expectativas”.

Ribó ha recordado que en 2017 Feria Valencia cumple su primer centenario. “Entre todos tenemos que lograr que Feria Valencia sea lo que quería ser desde sus inicios en 1917, para lo que en estos momentos tiene unos planteamientos muy positivos, como por ejemplo el trabajo que está realizando en un marco de innovación en la zona de la Dársena”.

“Los resultados coinciden con lo que habíamos previsto en los presupuestos, se empiezan a cumplir. El dato más positivo es que Feria Valencia a partir de ahora deja de ser un problema”, ha manifestado, por su parte, José Vicente González, presidente del comité Ejecutivo de Feria Valencia. “Hemos hecho un plan de negocio para los próximos cinco años que será la base sobra la que discutiremos con los posibles socios”.

Ha añadido que esa negociación con los potenciales socios “se hará desde una Feria que funciona y tiene resultados operativos positivos, y eso es una forma de discutir mucho más cómoda”. • 12/16

 

Valencia • Refugiados • 12/16

Joan Ribó en el encuentro de alcaldes europeos en Vaticano

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha criticado las trabas de los gobiernos estatales y de la Unión Europea para que las ciudades puedan desarrollar su acción solidaria ante la crisis de los refugiados • “La disponibilidad de Valencia para ayudar a los refugiados es muy superior a las posibilidades que le está dando el gobierno español”

Tras su intervención en el encuentro de alcaldes “Europa: las personas refugiadas son hermanas nuestras”, que se celebra en Roma auspiciado por el papa Francisco, donde ha pedido que se dé una oportunidad a la Europa de las ciudades y los valores, ha afirmado que “en estos momentos la disponibilidad de la ciudad de Valencia para ayudar a los refugiados es muy superior a las posibilidades que les está dando el Gobierno español”

“Lo que destacábamos en España cuando veíamos que las ciudades estaban por delante de la actitud del Gobierno español en cuanto a la defensa y la ayuda a los refugiados no es un fenómeno español, sino que podemos constatar que lo es también en todas las ciudades de Europa.

En estos momentos las ciudades de Europa piensan de una manera solidaria, mientras que sus gobiernos y la Unión Europea están teniendo unos planteamientos que no ayudan en absoluto y están convirtiendo el mar Mediterráneo en un mar muerto por el número de personas que han fallecido como consecuencia de todas las restricciones”, ha manifestado esta mañana en Roma el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que ha intervenido en el encuentro de alcaldes “Europa: las personas refugiadas son hermanas nuestras”, auspiciado por el papa Francisco y en el que también participa el concejal de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, Roberto Jaramillo.

La ciudad de Valencia, representada por Joan Ribó, ha tomado la palabra en este encuentro en el que participan Madrid, Barcelona, Londres, Berlín, Zaragoza y Málaga, entre otras ciudades europeas, en el bloque de las siete urbes que lo han hecho primer lugar.

ribo_dic16

En su intervención ha pedido que se dé una oportunidad a la Europa de los valores y de las ciudades, “enraizada en la defensa de los derechos humanos, capaz de trabajar conjuntamente desde la pluralidad ideológica y de creencias, ante las crisis humanitarias que nos rodean”.

El alcalde de Valencia ha destacado que “las ciudades queremos trabajar en la solidaridad, que ya lo estamos haciendo”, y se ha referido en concreto a la reciente celebración en nuestra ciudad de unas jornadas, SOLIMED, “precisamente para ayudar a todas las ciudades españolas en los temas jurídicos de cara a esa acción solidaria.

Y no hacemos más porque no nos dejan. Planteamos llevar un barco directamente a Lesbos para traer refugiados a Valencia; lo teníamos todo preparado, pero, por desgracia, el Gobierno español, que es quien controla las fronteras, no nos ayudó”.

Punta de lanza

Ha añadido que “en estos omentos la disponibilidad de la ciudad de Valencia para ayudar a los refugiados es muy superior a las posibilidades que les está dando el Gobierno español”, y ha resaltado la importancia de que “las ciudades estamos en la vanguardia en la defensa de los refugiados y en muchos temas, como la lucha contra el cambio climático y otros a los que, por desgracia, está prestando muy poca atención el Estado español”.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha dicho que le parecía “estupendo” que el papa Francisco tenga unos planteamientos de defensa de los refugiados y de las personas que más carencias sufren similares a los suyos y los que comparten los alcaldes de otras ciudades representadas en el encuentro de Roma.

“Estoy contento de poder coincidir con él, igual que estaré encantado de poder coincidir con otras personas de cualquier otra religión, o sin religión, con las que podamos trabajar conjuntamente en defensa de los derechos humanos. Bienvenida sea esa ayuda. Estoy encantado de que el papa Francisco sea una punta de lanza en esa lucha”.

En ese mismo sentido, en su intervención en este encuentro para analizar la situación de los millones de refugiados que hay en el mundo y buscar alternativas para dar una solución humanitaria al problema que padecen, en el que participan 70 ciudades de toda Europa, Ribó ha agradecido el impulso del papa Francisco y ha señalado que la presencia de las administraciones locales en el Vaticano “no debería reducirse al lamento, sino aportar alternativas. Y algunas de ellas ya están trazadas”.

Se ha referido Ribó, por ejemplo, al Acuerdo de París, “un pacto global para evitar el cambio climático, en el que muchas ciudades, entre ellas Valencia, ya trabajamos para hacerlo realidad. Pero hay más. Esta cumbre deseamos que sea un clamor para poner fin a la guerra de Siria y a aquellos conflictos bélicos olvidados en el magma mediático.

Para atender como es debido a las personas refugiadas y garantizar el derecho de asilo, para crear corredores humanitarios, poner fin a las diversas formas de esclavitud y trata de personas, implementar programas de gasto social financiado con el cierre de los paraísos fiscales, y fomentar el desarrollo económico de los países que sufren la pobreza”.

Ha recalcado la necesidad de que las ciudades tomen posición frente a las causas de la crisis de las personas refugiadas que se extiende por todo el mundo, “males todos ellos conocidos y ante los cuales debemos tomar posición. Las administraciones municipales somos las más cercanas a nuestros vecinos y vecinas, y, por eso mismo, es a quien se nos reclama soluciones más inmediatas”.

Se ha referido a la solidaridad de las vecinas y vecinos de las ciudades que, por ejemplo, en Valencia, han puesto a disposición de las instituciones sus propias casas para acoger a las personas refugiadas, y han colaborado económicamente en el proyecto “Valencia, ciudad refugio”, y también a la reciente celebración en nuestra ciudad de las jornadas Solimed, “que han servido de centro de debate entre las dos riberas del Mediterráneo para encontrar soluciones al drama de las personas que huyen de la guerra, el hambre y la muerte”.

Ha añadido que “aquellos que nos consideramos europeístas llevamos meses sintiendo vergüenza. Primero, por el silencio y dejación de las instituciones; después, por el acuerdo con el actual gobierno de Turquía, un atropello a todos los principios rectores de la Europa en la que creemos”.

Ciudad de emigrantes y de acogida

Ha reivindicado Joan Ribó una nueva Europa de valores que se reconozca en el respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad en la diversidad, estado de derecho, respeto a los derechos humanos, sobre todo los de las minorías, pluralismo, no discriminación, justicia, solidaridad e igualdad entre mujeres y hombres.

”Trabajemos por recuperar y mantener nuestra memoria colectiva. Aquella que nos indica que el camino del egoísmo más miope nos lleva a la nada. Aquella que nos obliga a abrir los ojos ante la muerte de nuestros hermanos y hermanas. La que no se resigna a ver convertido nuestro Mare Nostrum en el ‘Mare Mortum’.

La que pone rostro a las cifras del sufrimiento que protagonizan las personas refugiadas”.   Ha reivindicado Valencia como “una ciudad multicultural en la que cabemos todos. Los valencianos y valencianas somos gente trabajadora, solidaria, alegre, luchadora y comprometida. Una ciudad que aspiramos sea de igualdad de derechos para todos y todas, sin importar de dónde vengan.

Fuimos una ciudad de emigrantes y volvemos a serlo; fuimos una ciudad de acogida y queremos volver a serlo, porque no olvidamos, porque tenemos memoria, y estoy seguro de que muchos otros lugares en toda Europa comparten este sentimiento”. • 12/16

 

Alicante • Servicios • 12/16

SES-SAMU se instala en el predio de la calle Italia

El Ayuntamiento de Alicante cede parte de sus instalaciones en la calle Italia al Servicio de Emergencias Sanitarias para que SES-SAMU se traslade al centro

El Alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri Fernández, ha firmado hoy un convenio con el Director del Servicio de Emergencias Sanitarias de Alicante SES, Pere Herrera de Pablo, en un acto al que asistió el Concejal de Seguridad,Fernando Marcos, para cederles parte de las instalaciones que el Ayuntamiento dispone en la calle Italia Nº 21, a partir del 1 de diciembre, para la mejora y logística de sus actuaciones y organización, y trasladar así el SES-SAMU al centro de la ciudad.

En este convenio el Ayuntamiento acuerda la cesión de despachos en la entreplanta e instalaciones del exterior del actual Departamento Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias, y por parte de SES se comprometen a dar asesoramiento para diseñar los dispositivos preventivos de los eventos que impliquen medios sanitarios, participando también en las reuniones de coordinación que a este respecto sean convocadas .

El Alcalde destacó que con este convenio 'facilitamos que se instalen en nuestras instalaciones en el centro de Alicante el Servicio de Emergencias Sanitarias del SAMU y ofrecemos así un mejor servicio sanitario para los alicantinos'.

Además el SES asume el mantenimiento y gastos derivados de su propia actividad en las instalaciones y superficies cedidas, y el Ayuntamiento garantizará la accesibilidad y salida sin dificultades de las unidades transporte que SES-SAMU ubique en el espacio reservado para ello en las instalaciones de la calle Italia 21.

Por su parte SES-ALICANTE hará ocupación de los espacios y superficies cedidos, con un máximo de 6 personas, correspondientes a las tripulaciones de dos vehículos sanitarios de urgencia, y las relaciones y comunicaciones entre ambas administraciones se realizarán a través del Coordinador médico designado en cada ocasión por parte del SES-ALICANTE y del Departamento Técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias. • 12/16

Valencia • Presupuesto 2017 • 11/16

Presupuesto aprobado pensando en el ciudadano

La deuda municipal, que en 2012 llegó a situarse en 1.046 millones de euros, se logrará reducir, a finales de 2017, hasta los 583,5 millones de euros

El Ayuntamiento Pleno ha aprobado inicialmente el Presupuesto Municipal para 2017, lo que da paso a partir de ahora a su exposición pública y periodo de recepción de sugerencias, alegaciones y propuestas por parte de entidades, instituciones, asociaciones y particulares que lo consideren conveniente.

El proyecto presupuestario será aprobado definitivamente, con las modificaciones pertinentes, el próximo mes de diciembre. Se trata de un presupuesto que, en palabras del alcalde, Joan Ribó, “da prioridad a los servicios a la ciudadanía, a la creación de empleo y al gasto social”. No obstante, la propuesta no ha sido respaldada por los grupos de oposición, populares y Ciudadanos, quienes han votado en contra del proyecto.

El debate ha estado precedido por la intervención de una representante de la Asociación de Vecinos Orriols-Rascanya, quien ha detallado las deficiencias del barrio, pero ha expresado la voluntad de su asociación de colaborar con la corporación en el impulso a políticas de regeneración y recuperación de esta área urbana.

El alcalde ha agradecido las aportaciones de la representante vecinal y ha recordado que el presupuesto del Ayuntamiento de Valencia para 2017 consolida el incremento del gasto social ya impulsado a lo largo de 2016, que se concreta en acciones directas en las áreas de Vivienda, Igualdad y politicas inclusivas, Servicios Sociales, Cooperacion al Desarrollo y Migrantes, Insercion Sociolaboral, y Personas Mayores. El incremento previsto en gasto social para 2017 alcanza los 2,1 millones de euros (6,7 si se suman todos los capítulos).

En su turno de palabra, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha recordado que su grupo se abstuvo en la votación de los presupuestos de 2016, pero, dado que sus expectativas se han visto “frustradas”, ha anunciado un voto negativo para el proyecto presupuestario de 2017. Giner ha reiterado sus críticas a la política tributaria del Gobierno local que, ha insistido, supone un incremento de los impuestos para las pequeñas empresas, y ha criticado especialmente la gestión municipal en materias como la limpieza urbana, la movilidad o la transparencia.

Por su parte, el portavoz popular, Eusebio Monzó, ha acusado al equipo de gobierno de “hacer cosas que no sirven para nada”, y también de “incrementar los impuestos”, así como de “no fomentar las ayudas al empleo” y de “congelar, e incluso recortar, el gasto social”. Monzó ha reiterado que el incremento por participación en los ingresos del Estado (PIE) “se debe al esfuerzo de la ciudadanía”.

Impuestos locales sin incremento

El alcalde ha respondido a las críticas sobre la presión fiscal: “Por mucho que ustedes digan, no se ha incrementado ningún impuesto, sino que éstos y las tasas o se congelan o disminuyen, como es el caso del ICIO, que baja del 4 % al 3 %”.

Ribó ha recordado que la recaudación por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de 12 millones, viene determinado por dos factores: el incremento ordinario de la matrícula (a esto corresponden 2 millones), mientras que los otros 10 millones derivan de las cuotas resultantes del proceso de regularización llevado a cabo por el Catastro.

“Y este”, ha subrayado, “depende del Ministerio de Hacienda, como es bien sabido”. Ribó ha recordado que Valencia es una de las ciudades con menor presión fiscal entre las grandes urbes del Estado; pero eso no es necesariamente un buen dato, ha afirmado. “Preferimos compararnos con ciudades como Estocolmo o Copenhague, porque partimos del convencimiento”, ha subrayado, “de que la labor clave de los impuestos es la redistribución de la riqueza”.

“La herencia recibida”, ha explicado, “es responsabilidad de la mala gestión del Partido Popular en las últimas legislaturas, del malgasto de los recursos públicos, al cual se unió la acumulación de una deuda ingente con proveedores (la llamada deuda comercial) que en el año 2012 alcanzó la cifra de 245 millones de euros, de los que el 50 % no tenían partida presupuestaria (es decir, eran facturas en los cajones)”.

La contratación de los préstamos del Plan de Proveedores para hacer frente a las deudas comerciales implicó llegar a una deuda financiera, en mayo de 2012, de nada menos que 1.046 millones de euros, y la consiguiente aprobación de un Plan de Ajuste que, ha recordado el alcalde, “nos obliga a destinar 80 millones de euros anuales a la amortización de la deuda”.

No obstante, el presupuesto propuesto para 2017 “parte de una situación que se ha transformado completamente”, ha asegurado Joan Ribó, quien ha indicado que “acabaremos 2016 con una deuda de 669,5 millones; es decir, alrededor del 88 % de los ingresos. Y en 2017 tenemos previsto disminuir los presupuestos hasta los 583,5 millones de euros”.

El delegado de Hacienda, Ramón Vilar, ha acusado a la oposición de “hacer demagogia” en sus críticas y de mezclar datos de distintos ejercicios presupuestarios, y ha realizado una defensa de “lo público, en lo que nosotros creemos”. • 11/16

 

Valencia • Vivienda • Oct 2016

Segunda convocatoria de ayudas para rehabilitación de viviendas en El Cabanyal

Con un presupuesto total de 1,7 millones de euros, el plazo de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 14 de octubreTambién se ha puesto en marcha la seleccion de la persona que coordinará el Teatro El Musical

El portavoz del equipo de gobierno, Jordi Peris, ha dado a conocer esta decisión de la Junta, aprobada a instancias de la concejala de Vivienda, Maria Oliver, que permitirá completar todo el presupuesto disponible que había resevado para esta acción. Tal como ha explicado el concejal, de los 1,7 millones disponibles, 964.000 euros serán para rehabilitación, y 755.000 para reedificación de nuevas viviendas.

Se trata de una medida que se contemplaba en las bases de la primera convocatoria en el caso de que las ayudas otorgadas en dicha convocatoria no agotaran todo el dinero previsto, “como así ha sido”, ha subrayado Peris. Del mismo modo, las bases prevén que si en esta segunda propuesta las solicitudes superan el presupuesto disponible, las ayudas se aplicarán según los criterios ya previstos: el estado del edificio y su emplazamiento, dando prioridad a aquellos inmuebles que estuvieran afectados por la desestimada prolongación de Blasco Ibáñez, aquellos que estén en zona BIC (Bien de Interés Cultural) y aquellos que estén protegidos.

La gestión de estas ayudas se está realizando a través del Plan Cabanyal por encargo municipal, y ya se está empezando con los primeros proyectos. “Se trata de una acción muy importante para la vida del barrio”, ha asegurado Jordi Peris, dado que supone un motor de dinamización en todos los ámbitos. Las ayudas previstas alcanzan los 20.000 euros por vivienda.

El portavoz municipal ha calificado de “excelentes” los resultados de la primera convocatoria de estas ayudas, a través de las cuales se han otorgado subvenciones de rehabilitación a un total de 412 viviendas particulares y 9 públicas del entorno de El Cabanyal, “lo que supone un impulso muy importante en la regeneración del barrio”, en palabras de Peris. De las 412 viviendas privadas, 397 recibirán ayudas para rehabilitar elementos comunes y zonas interiores de los inmuebles, y el resto son de nueva construcción.

Jordi Peris ha destacado que se trata de viviendas a rehabilitar por residentes, es decir, gentes que viven en el barrio o que van a ir a residir allí en nuevas construcciones sobre solares que han adquirido. Además, el concejal ha destacado que los expedientes de los inmuebles subvencionados están repartidos de manera homogénea entre los barrios de El Cabanyal, El Canyamelar y Cap de França. Y asimismo, una buena parte de las viviendas se concentra en lo que se conoce como Zona Cero, en las calles San Pedro y Los Ángeles.

Del presupuesto total utilizado en las actuaciones de las 412 viviendas, 2.486.177 euros se destinarán a rehabilitación, y 444.984 euros a edificación de nueva planta. En cuanto a la vivienda pública, 9 expedientes son de rehabilitación, y 4 de nueva construcción o ampliación de edificios, con un presupuesto estimado de 1.480.972 euros. En este caso, están todas en lo que era la zona afectada por la antigua prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez.

El programa incluye un presupuesto específico de 145.000 euros para la rehabilitación de la Lonja de Pescadores, concretamente para la redacción del proyecto básico que, como es conocido, se va a encargar al Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia. “Sin duda”, ha asegurado Jordi Peris, “será un impulso muy importante y tendrá un efecto renovador muy importante en la regeneración global del barrio, donde el tema de la vivienda es prioritario”.

TEATRO EL MUSICAL

La Junta de Gobierno ha aprobado también la constitución del comité evaluador encargado de seleccionar al nuevo coordinador o coordinadora del Teatro El Musical (en El Cabanyal). Dicho comité presenta algunas características novedosas, ha explicado Jordi Peris, puesto que estará integrado, además de por dos funcionarios municipales, por “personas externas al Ayuntamiento, expertas en materia de artes escénicas, y personas destacadas de la vida del barrio, conocedoras también del ámbito cultural, que tienen trayectoria de activismo en defensa de la vida del barrio, las cuales aportarán rigor y objetvidad a la selección”.

Ejercerá como presidente del comité el director de CulturArts, Abel Guarinos, experto en artes escénicas; y entre las personas vocales está, por ejemplo, Maribel Doménech, catedrática de Bellas Artes y persona muy implicada en acciones de dinamización cultural del barrio. “Apostamos por desarrollar un TEM que sea algo más que un teatro”, ha conlcuido Peris, “que se convierta en un centro cultural capaz de dinamizar la vida del barrio y constituir un polo de referencia para el conjunto de la ciudad”. • 10/16

 

Valencia • Parque Central • Jul 2016

Retrasos en el proyecto del Parque Central

El Ayuntamiento deberá aportar dos millones y medio de euros en septiembre en cumplimiento del préstamo participativo suscrito con Fomento

VICENT SARRIÀ MANIFIESTA SU “DECEPCIÓN” TRAS LA REUNIÓN DE LA SOCIEDAD VALENCIA PARQUE CENTRAL

La comisión ejecutiva de la sociedad Valencia Parque Central, en la que participan el Ayuntamiento, la Generalitat, el Ministerio de Fomento, RENFE y ADIF, ha celebrado hoy una reunión tras la cual el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià ha mostrado “cierta decepción” por la escasez de avances conseguidos.

Según el concejal Sarrià, “independientemente de que se han aprobado modificaciones presupuestarias para actuaciones ya en marcha en el ámbito del parque Malilla-Ruzafa, la única novedad es que se nos ha advertido que a finales de septiembre hemos de preparar la aportación de dos millones y medio de euros para el préstamo participativo que tenemos suscrito conjuntamente con el grupo Fomento”.

Asimismo, Sarrià ha señalado que “respecto al único compromiso firme adquirido en la última reunión del consejo de administración, la redacción de una ampliación del estudio de alternativas al nuevo trazado para el proyecto del Parque Central que Fomento pretendía poner en marcha, durante la reunión se ha dado a conocer la formalización del contrato en este mismo mes de julio”.

>Según el responsable de Urbanismo, esa decisión supone que “hasta finales de año no podremos avanzar una cuestión que todos nos habríamos comprometido que estaría ya en estos momentos resuelta. Independientemente de que tengamos un gobierno en funciones, los compromisos adquiridos por las instituciones son firmes; nosotros como  Ayuntamiento hemos cumplido nuestros compromisos ahora y en el futuro y por tanto exigimos al ministerio de Fomento que cumpla los suyos”. • 7/16

 

 

 

 

 

 Bookmark and Share


patanes_comentarios
alicante_bici